Home Di tích do ban quản lý trực tiếp Các di tích Cách mạng kháng chiến Các di tích Cách Mạng kháng chiến

Các di tích Cách Mạng kháng chiến

TT Tên di tích Số Quyết định xếp hạng Địa điểm
1 Di tích Nhà Chủ tịch Hồ Chí Minh ở và làm việc tháng 12/1946 tại
Vạn Phúc – Hà Đông
Quyết định số 09/QĐ-VH ngày 21/2/1975 của Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Ngõ 36 phố Cầu Am, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
2 Di tích ngôi nhà số 48 phố Hàng Ngang Quyết định số 54/QĐ-VH  ngày 29/4/1975 của Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)  

Số 48 Hàng Ngang, phường Hàng Đào, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

3 Di tích ngôi nhà 5D phố Hàm Long Quyết định số 29-VH/QĐ ngày 13/11/1964 của Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Số 5 phố Hàm Long, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
4 Di tích 90 Thợ Nhuộm Quyết định số 29-VH/QĐ ngày 13/1/1964 của Bộ trưởng Bộ văn hóa -Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch). Số 90 phố Thợ Nhuộm, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội