Home Chưa phân loại Danh mục các di tích do Ban Quản lý di tích danh...

Danh mục các di tích do Ban Quản lý di tích danh thắng Hà Nội quản lý trực tiếp

TT Tên di tích Số Quyết định xếp hạng Địa điểm
1 Di tích Nhà Chủ tịch Hồ Chí Minh ở và làm việc tháng 12/1946 tại
Vạn Phúc – Hà Đông
Quyết định số 09/QĐ-VH ngày 21/2/1975 của Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Ngõ 36 phố Cầu Am, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
2 Di tích ngôi nhà số 48 phố Hàng Ngang Quyết định số 54/QĐ-VH  ngày 29/4/1975 của Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)  

Số 48 Hàng Ngang, phường Hàng Đào, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

3 Di tích ngôi nhà 5D phố Hàm Long Quyết định số 29-VH/QĐ ngày 13/11/1964 của Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Số 5 phố Hàm Long, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
4 Di tích 90 Thợ Nhuộm Quyết định số 29-VH/QĐ ngày 13/1/1964 của Bộ trưởng Bộ văn hóa -Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch). Số 90 phố Thợ Nhuộm, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
5 Cụm di tích quốc gia đặc biệt Hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc Sơn – Di tích đền Bà Kiệu Xếp hạng Quốc gia đặc biệt di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh Hồ Hoàn Kiếm và Đền Ngọc Sơn tại Quyết định số 2383/QĐ-TTg ngày 09/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Phố Đinh Tiên Hoàng, phường Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
6 Tượng đài Vua Lê Khu di tích tưởng niệm Vua Lê là di tích thành phần thuộc chỉnh thể di tích Quốc gia đặc biệt Hồ Hoàn Kiếm và Đền Ngọc Sơn đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt tại Quyết định số 2383/QĐ-TTg ngày 09/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Số 16 phố Lê Thái Tổ, phường Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội