Home Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện Trang chủ SỬA ĐỔI QUY ĐỊNH VỀ PHÍ THĂM QUAN TẠI DI TÍCH QUỐC...

SỬA ĐỔI QUY ĐỊNH VỀ PHÍ THĂM QUAN TẠI DI TÍCH QUỐC GIA ĐẶC BIỆT HỒ HOÀN KIẾM VÀ ĐỀN NGỌC SƠN

Căn cứ Nghị quyết số 16/2023/NQ-HĐND ngày 06/12/2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc sửa đổi quy định về phí thăm quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa trên địa bàn thành phố Hà Nội tại Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội;

Ban Quản lý di tích danh thắng Hà Nội trân trọng thông báo mức thu phí sửa đổi được áp dụng từ ngày 01/01/2024 tại Di tích Quốc gia đặc biệt Hồ Hoàn Kiếm và Đền Ngọc Sơn như sau:

Mức thu phí: 50.000VNĐ/người/lượt.

Đối tượng nộp phí: Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thăm quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa phải nộp phí thăm quan.

Các đối tượng được miễn thu phí:

– Người khuyết tật đặc biệt nặng theo quy định tại khoản 1, Điều 11 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật.

– Trẻ em: Người dưới 16 tuổi.

Trường hợp khó xác định là người dưới 16 tuổi thì chỉ cần có bất kỳ giấy tờ nào chứng minh được là người dưới 16 tuổi như: Giấy khai sinh, thẻ học sinh;

Trường hợp không có giấy tờ để xác định dưới 16 tuổi thì áp dụng chiều cao dưới 1,3m.

Các đối tượng được giảm 50% mức phí:

– Người khuyết tật nặng theo quy định tại khoản 2, Điều 11 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật.

– Người cao tuổi theo quy định tại Điều 2 Luật Người cao tuổi là công dân Việt Nam từ đủ 60 tuổi trở lên có thẻ người cao tuổi (hoặc thẻ căn cước công dân/ các loại giấy tờ khác chứng minh).

– Học sinh, học viên, sinh viên từ 16 tuổi trở lên có thẻ học sinh, học viên, sinh viên do các trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân ở Việt Nam cấp.

– Các đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa (Trường hợp khó xác định thì chỉ cần có giấy xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi người đó cư trú), cụ thể: Nhân dân ở các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu, vùng xa; Người có công với cách mạng; Người thuộc chính sách xã hội: Người tàn tật, người già cô đơn, các đối tượng được chăm sóc tại cơ sở bảo trợ xã hội, học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú.

– Đối với người đồng thời thuộc 2 loại đối tượng giảm phí trở lên thì chỉ giảm 50% mức thu phí.

Thời gian không thu phí:

– Không thu phí ngày Di sản văn hóa 23/11.

– Không thu phí các ngày 30/12 âm lịch, ngày mùng 01, 02 tết Nguyên đán.

– Không thu phí ngày giỗ Thánh 20/8 âm lịch.

Thời gian thực hiện: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2024.

Tổ chức thu phí: Ban Quản lý di tích danh thắng Hà Nội.

Mức thu phí sửa đổi tại các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa trên địa bàn thành phố Hà Nội theo Nghị quyết số 16/2023/NQ-HĐND ngày 06/12/2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội

 

Ban Quản lý di tích danh thắng Hà Nội trân trọng thông báo./.